High Art & Decor lesene deščice

High Art & Decor inovativne lesene deščice s vsebino v SLOVENSKEM jeziku!

 

Podrobno
NOVO NOVO NOVO

Lesene deščice z unikatnimi vsebinami
(misli, ideje, šale, voščila, vintge, promocije;)

Podrobno
Vaš logotip ali slogan

Na obstoječe designe je možno dodati vaš LOGOTIP ali SLOGAN.

Deščice j možno izdelati tudi po vaši grafični predlogi!

 

 

 

Podrobno

Nulla regula sine exceptione / Ni pravila brez izjeme

Per Fidem Ad Astra

Di scentias laboribus vendunt / Brez napora ni znanosti

E fructu arbor cognoscitur / Drevo spoznamo po sadežih

Finis coronat opus / Konec delo krasi

Clara pacta boni amici / Cisti racuni, dobri prijatelji

Nam et ipsa scientia potestas est / Tudi samo znanje je moc

Fides obligat fidem / Zvestoba obvezuje zvestobo

Historia magistra vitae / Zgodovina je uciteljica življenja

Acti laboris comes est laetitia / Koncan posel spremlja veselje

Aut non tentaris, aut perfice! / Ali ne poskušaj ali pa koncaj

Audaces fortuna iuvat / Sreca je na strani hrabrih

Facta loquuntur / Dejanja govorijo

Qui rogat, non errat / Kdor vpraša, ne pogreši

Malo govorimo, veliko delamo

Usus magister est optimus / Vaja dela mojstra

V trenutku se zgodi to, kar upaš celo leto

Ad astra per aspera / Prek trnja do zvezd

Interested only in WIN - WIN situations

Malo besed, veliko dejanj

Carpe diem / Uživaj - izkoristi dan

Življeje je lepo, ce ga živiš

Accidit in puncto, quod non speratur in anno

Nil sine numini / Nic brez previdnosti

In spe nascendi / Živim v upanju

Verba docent, exempla trahunt / Besede ucijo, zgledi vlecejo

© 2012 PRefekt d.o.o. / Logotipi in besedila so last družbe PRefekt..